ekonkviz
ekonkvizekonkvizekonkviz

SÚŤAŽ O CENY

ekonkviz
ekonkviz

KAŽDÁ OTÁZKA MÁ LEN JEDNU SPRÁVNU ODPOVEĎ. NA KONCI TESTU BUDE ZOBRAZENÉ HODNOTENIE. KU KAŽDEJ NESPRÁVNEJ ODPOVEDI SA ZOBRAZÍ VYSVETLENIE S ODKAZMI NA ŠTÚDIJNÉ MATERIÁLY. NA KVÍZ MÁTE MAXIMÁLNE 30 MINÚT.

LFMI
© 2024 kviz.ekonportal.sk / Prevádzkovateľ kvízu je INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz