ekonkviz
ekonkvizekonkvizekonkviz

O kvíze

Ekonkvíz je voľne dostupný nástroj, ktorým si môžete otestovať svoje znalosti ekonómie. 

  • Je určený pre všetkých bez ohľadu na vek, zamestnanie, či štúdium.
  • Test pozostáva z 20 otázok, ktoré je potrebné zodpovedať za 30 min. 
  • Všetky otázky sú uzavreté, vyberáte si zo 4 možností.
  • Po uplynutí 30 min. sa dozviete výsledok testu.
  • Každá správna odpoveď má hodnotu jedného bodu, nesprávna odpoveď je za 0 bodov.

Vo výsledku sa dozviete, v ktorých otázkach ste spravili chybu. Ku každej takej otázke pripojíme link na vzdelávací portál ucebnicaekonomie.sk, aby ste sa o danej téme mohli dozvedieť viac.

V priebehu roka spustíme niekoľko kôl súťaže o vecné ceny. Informácie o súťaži nájdete tu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach, dozviete sa o novinkách aj o vyhlásení súťaže: Instagram, Facebook

Ekonkvíz je súčasťou vzdelávacieho portálu ekonportal.sk, na ktorom nájdete vzdelávacie stránky www.ucebnicaekonomie.sk, www.cenastatu.sk ako aj stánku venovanú www.ekonomickaolympiada.sk. Vzdelávací portál prevádzkuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

LFMI
© 2024 kviz.ekonportal.sk / Prevádzkovateľ kvízu je INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz