ekonkviz
ekonkvizekonkvizekonkviz

Prvé kolo súťaže bolo určené pre stredoškolských učiteľov.

Súťaž prebiehala od 9.6.2022 do 30.6.2022.

Do losovania o ceny a motivačný príspevok boli zahrnutí učitelia, ktorí sa zaregistrovali a zapojili aspoň 30 študentov do vyplnenia kvízu.

Do súťaže sa prihlásilo 37 učiteľov. Podmienku súťaže, aspoň 30 zapojených študentov, splnilo 16 učiteľov z 15 stredných škôl. Najviac študentov, 78, zapojila do súťaže Adriana Blahová na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne. Najviac študentov vyplnilo kvíz na Obchodnej akadémii v Trnave – spolu 105.

Celkovo bolo do hodnotenia súťaže zahrnutých 890 vyplnených kvízov. Priemerná doba na vyplnenie kvízu bola 12 min.
Priemerná úspešnosť bola 44,7%. Najvyššie dosiahnuté skóre študenta bolo 95%. Najvyššiu úspešnosť dosiahli študenti Mgr. Zuzany Schatzovej na Obchodnej akadémii v Trnave a študenti Michala Ješša z Gymnázia Grösslingova v Bratislave, zhodne 65%

Priebeh losovania si môžete pozrieť na videu:


 

  1. Medailu za prvé miesto a motivačný príspevok vo výške 250€ získala Adriana Blahová zo SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne
  2. Medailu za druhé miesto a motivačný príspevok vo výške 150€ získala Jana Rosiarová Hlásková zo Strednej odbornej školy v Tisovci
  3. Medailu za tretie miesto a motivačný príspevok 100€ získala Eva Želikovská zo SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi
LFMI
© 2024 kviz.ekonportal.sk / Prevádzkovateľ kvízu je INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz